Төрийн байгууллагад хууль зөрчин томилогдсон этгээдийг олж тогтоон, ирэх сарын 7-ны дотор ажлаас нь чөлөөлнө

ЗГХЭГ-аас Засгийн газрын гишүүд, нийслэл орон нутгийн бүх шатны Засаг дарга, яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга нарт албан бичиг явуулжээ. Уг албан бичигт "Шүүр" ажиллагааны хүрээнд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон этгээдийг нийтийн албанаас шүүрдэн цэвэрлэх, төрийн алба, төрийн өмчийг шимэгчдээс салгах ажлыг эхлүүлж байгаагаа дурдсан байна. Энэ хүрээнд төрийн бүх шатны байгууллага, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, улсын үйлдвэрийн газар бүр хууль зөрчин томилогдсон этгээдийг олж тогтоон, 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 7-ны дотор ажлаас нь чөлөөлөхийг чиглэл болгожээ.
Мэдээ таалагдсан бол like share хийн үү |
    twitter     share     31    0