Чехийн геологчид Монголын эрдэмтэдтэй хамтран таван жилийн буцалтгүй тусламжийн төсөл хэрэгжүүлэхээр болжээ

Профессор Карел Шулманны удирддаг Чехийн геологийн албаны литосфер судлалын төв болон Ондржей Лексийн удирддаг Карлын их сургуулийн байгалийн шинжлэх ухааны факультетийн петрологи, геологийн бүтцийн хүрээлэнгийнхэн БНЧУ-ын Чехийн Шинжлэх ухааны сангаас (Czech Science foundation) Монголын эрдэмтэдтэй нягт хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх боломжийг олгох таван жилийн буцалтгүй тусламжийн төслийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. 

“Супер тивүүдийн хөгжлийн үе шатанд шинэ царцдас үүсэх үндсэн хүчин зүйл" төсөл нь 47 сая чех кроны (5 тэрбум 530 сая төгрөг) санхүүжилттэй. 

Бүс нутгийн хувьд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, БНХАУ-ын хойд хэсэг болон ОХУ-ын зүүн өмнөд хэсгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан судалгаанд чиглэгдэж байгаа юм. Монгол Улс энэ төсөлд гол үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд Монгол Улсын ШУА, Улаанбаатар хотын техникийн дээд сургуулиуд хамтарсан судалгаа хийх, ажилчдаа солилцох, Монголын докторуудыг БНЧУ-д сургах түүнчлэн юуны түрүүнд хоёр орныхоо геологийн сайн туршлагыг олон улсын хэмжээнд таниулах боломжуудыг олгох хоёр талын гэрээнүүдээрээ тус төсөлтэй холбогдож буй. 

Өмнө нь гарсан үр дүнгүүдээс харахад Чех Монголын судлаачдын хамтран хийсэн судалгаанууд нь Дэлхийн хувьслын явц дахь тивийн өсөлтийн механизмыг ойлгоход чухал нөлөө үзүүлэх магадлалтай.

Чехийн геологчид Монгол Улсын геологийн ордуудын газрын зураглал хийхэд ихээхэн хувь нэмрээ оруулснаас гадна 60-аад оны үед хамгийн том зэс молибдений ордыг Эрдэнэтэд нээж илрүүлсэн.

1999-2013 онуудын хооронд БНЧУ-ын зүгээс Монгол Улсад 4 сая орчим америк долларын хөгжлийн төслийг Монгол Улсын сонгогдсон нутаг дэвсгэр дээрх геологийн газрын зураглал хийж, эдийн засгийн потенциалыг тооцоолох, Эрдэнэтэд хүрээлэн буй орчны аудит хийх гэх мэт чиглэлүүдээр хэрэгжүүлж ирсэн.

Монголын Ашигт малтмал газрын тосны газарт ойролцоогоор 4,000 км2 нутаг дэвсгэрийг хамруулан хийсэн 1:50,000, 1:100,000 машстаб бүхий 87 газрын зургийг хүлээлгэн өгсөн удаатай. 

 

Эх сурвалж: БНЧУ-ын ЭСЯ

Мэдээ таалагдсан бол like share хийн үү |
    twitter     share     275    0